Read the Bible through from Genesis to Revelation

By Genelle Austin-Lett

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
 • Genesis 1-3
 • Genesis 4-7
 • Genesis 8-11
 • Genesis 12-15
 • Genesis 16-18
 • Genesis 19-21
 • Genesis 22-24
 • Genesis 25-26
 • Genesis 27-29
 • Genesis 30-31
 • Genesis 32-34
 • Genesis 35-37
 • Genesis 38-40
 • Genesis 41-42
 • Genesis 43-45
 • Genesis 46-47
 • Genesis 48-50
 • Exodus 1-3
 • Exodus 4-6
 • Exodus 7-9
 • Exodus 10-12
 • Exodus 13-15
 • Exodus 16-18
 • Exodus 19-21
 • Exodus 22-24
 • Exodus 25-27
 • Exodus 28-29
 • Exodus 30-32
Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
 • Exodus 33-35
 • Exodus 36-38
 • Exodus 39-40
 • Leviticus 1-4
 • Leviticus 5-7
 • Leviticus 8-10
 • Leviticus 11-13
 • Leviticus 14-15
 • Leviticus 16-18
 • Leviticus 19-21
 • Leviticus 22-23
 • Leviticus 24-25
 • Leviticus 26-27
 • Numbers 1-2
 • Numbers 3-4
 • Numbers 5-6
 • Numbers 7
 • Numbers 8-10
 • Numbers 11-13
 • Numbers 14-15
 • Numbers 16-17
 • Numbers 18-20
 • Numbers 21-22
 • Numbers 23-25
 • Numbers 26-27
 • Numbers 28-30
 • Numbers 31-32
 • Numbers 33-34
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12
 • Numbers 35-36
 • Deuteronomy 1-2
 • Deuteronomy 3-4
 • Deuteronomy 5-7
 • Deuteronomy 8-10
 • Deuteronomy 11-13
 • Deuteronomy 14-16
 • Deuteronomy 17-20
 • Deuteronomy 21-23
 • Deuteronomy 24-27
 • Deuteronomy 28-29
 • Deuteronomy 30-31
 • Deuteronomy 32-34
 • Joshua 1-4
 • Joshua 5-8
 • Joshua 9-11
 • Joshua 12-15
 • Joshua 16-18
 • Joshua 19-21
 • Joshua 22-24
 • Judges 1-2
 • Judges 3-5
 • Judges 6-7
 • Judges 8-9
 • Judges 10-12
 • Judges 13-15
 • Judges 16-18
 • Judges 19-21
Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
 • Ruth
 • 1 Samuel 1-3
 • 1 Samuel 4-8
 • 1 Samuel 9-12
 • 1 Samuel 13-14
 • 1 Samuel 15-17
 • 1 Samuel 18-20
 • 1 Samuel 21-24
 • 1 Samuel 25-27
 • 1 Samuel 28-31
 • 2 Samuel 1-3
 • 2 Samuel 4-7
 • 2 Samuel 8-12
 • 2 Samuel 13-15
 • 2 Samuel 16-18
 • 2 Samuel 19-21
 • 2 Samuel 22-24
 • 1 Kings 1-2
 • 1 Kings 3-5
 • 1 Kings 6-7
 • 1 Kings 8-9
 • 1 Kings 10-11
 • 1 Kings 12-14
 • 1 Kings 15-17
 • 1 Kings 18-20
 • 1 Kings 21-22
 • 2 Kings 1-3
 • 2 Kings 4-5
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20
 • 2 Kings 6-8
 • 2 Kings 9-11
 • 2 Kings 12-14
 • 2 Kings 15-17
 • 2 Kings 18-19
 • 2 Kings 20-22
 • 2 Kings 23-25
 • 1 Chronicles 1-2
 • 1 Chronicles 3-5
 • 1 Chronicles 6
 • 1 Chronicles 7-8
 • 1 Chronicles 9-11
 • 1 Chronicles 12-14
 • 1 Chronicles 15-17
 • 1 Chronicles 18-21
 • 1 Chronicles 22-24
 • 1 Chronicles 25-27
 • 1 Chron28-2 Chron 1
 • 2 Chronicles 2-5
 • 2 Chronicles 6-8
 • 2 Chronicles 9-12
 • 2 Chronicles 13-17
 • 2 Chronicles 18-20
 • 2 Chronicles 21-24
 • 2 Chronicles 25-27
 • 2 Chronicles 28-31
 • 2 Chronicles 32-34
 • 2 Chronicles 35-36
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
 • Ezra 1-3
 • Ezra 4-7
 • Ezra 8-10
 • Nehemiah 1-3
 • Nehemiah 4-6
 • Nehemiah 7
 • Nehemiah 8-9
 • Nehemiah 10-11
 • Nehemiah 12-13
 • Esther 1-5
 • Esther 6-10
 • Job 1-4
 • Job 5-7
 • Job 8-10
 • Job 11-13
 • Job 14-16
 • Job 17-20
 • Job 21-23
 • Job 24-28
 • Job 29-31
 • Job 32-34
 • Job 35-37
 • Job 38-39
 • Job 40-42
 • Psalms 1-8
 • Psalms 9-16
 • Psalms 17-20
 • Psalms 21-25
Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
 • Psalms 26-31
 • Psalms 32-35
 • Psalms 36-39
 • Psalms 40-45
 • Psalms 46-50
 • Psalms 51-57
 • Psalms 58-65
 • Psalms 66-69
 • Psalms 70-73
 • Psalms 74-77
 • Psalms 78-79
 • Psalms 80-85
 • Psalms 86-89
 • Psalms 90-95
 • Psalms 96-102
 • Psalms 103-105
 • Psalms 106-107
 • Psalms 108-114
 • Psalms 115-118
 • Psalms 119:1-88
 • Psalms 119:89-176
 • Psalms 120-132
 • Psalms 133-139
 • Psalms 140-145
 • Psalms 146-150
 • Proverbs 1-3
 • Proverbs 4-6
 • Proverbs 7-9
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32
 • Proverbs 10-12
 • Proverbs 13-15
 • Proverbs 16-18
 • Proverbs 19-21
 • Proverbs 22-23
 • Proverbs 24-26
 • Proverbs 27-29
 • Proverbs 30-31
 • Ecclesiastes 1-4
 • Ecclesiastes 5-8
 • Ecclesiastes 9-12
 • Song of Solomon
 • Isaiah 1-4
 • Isaiah 5-8
 • Isaiah 9-12
 • Isaiah 13-17
 • Isaiah 18-22
 • Isaiah 23-27
 • Isaiah 28-30
 • Isaiah 31-35
 • Isaiah 36-41
 • Isaiah 42-44
 • Isaiah 45-48
 • Isaiah 49-53
 • Isaiah 54-58
 • Isaiah 59-63
 • Isaiah 64-66
 • Jeremiah 1-3
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36
 • Jeremiah 4-6
 • Jeremiah 7-9
 • Jeremiah 10-13
 • Jeremiah 14-17
 • Jeremiah 18-22
 • Jeremiah 23-25
 • Jeremiah 26-29
 • Jeremiah 30-31
 • Jeremiah 32-34
 • Jeremiah 35-37
 • Jeremiah 38-41
 • Jeremiah 42-45
 • Jeremiah 46-48
 • Jeremiah 49-50
 • Jeremiah 51-52
 • Lamentations 1:1-3:36
 • Lamentations 3:37-5:22
 • Ezekiel 1-4
 • Ezekiel 5-8
 • Ezekiel 9-12
 • Ezekiel 13-15
 • Ezekiel 16-17
 • Ezekiel 18-20
 • Ezekiel 21-22
 • Ezekiel 23-24
 • Ezekiel 25-27
 • Ezekiel 28-30
 • Ezekiel 31-33
Week 37 Week 38 Week 39 Week 40
 • Ezekiel 34-36
 • Ezekiel 37-39
 • Ezekiel 40-42
 • Ezekiel 43-45
 • Ezekiel 46-48
 • Daniel 1-3
 • Daniel 4-6
 • Daniel 7-9
 • Daniel 10-12
 • Hosea 1-7
 • Hosea 8-14
 • Joel
 • Amos 1-5
 • Amos 6-9
 • Obadiah-Jonah
 • Micah
 • Nahum
 • Habakkuk-Zephaniah
 • Haggai
 • Zechariah 1-7
 • Zechariah 8-14
 • Malachi
 • Matthew 1-4
 • Matthew 5-6
 • Matthew 7-8
 • Matthew 9-10
 • Matthew 11-12
 • Matthew 13-14
Week 41 Week 42 Week 43 Week 44
 • Matthew 15-17
 • Matthew 18-19
 • Matthew 20-21
 • Matthew 22-23
 • Matthew 24-25
 • Matthew 26
 • Matthew 27-28
 • Mark 1-3
 • Mark 4-5
 • Mark 6-7
 • Mark 8-9
 • Mark 10-11
 • Mark 12-13
 • Mark 14
 • Mark 15-16
 • Luke 1
 • Luke 2-3
 • Luke 4-5
 • Luke 6-7
 • Luke 8-9
 • Luke 10-11
 • Luke 12-13
 • Luke 14-16
 • Luke 17-18
 • Luke 19-20
 • Luke 21-22
 • Luke 23-24
 • John 1-2
Week 45 Week 46 Week 47 Week 48
 • John 3-4
 • John 5-6
 • John 7-8
 • John 9-10
 • John 11-12
 • John 13-15
 • John 16-18
 • John 19-21
 • Acts 1-3
 • Acts 4-6
 • Acts 7-8
 • Acts 9-10
 • Acts 11-13
 • Acts 14-15
 • Acts 16-17
 • Acts 18-20
 • Acts 21-23
 • Acts 24-26
 • Acts 27-28
 • Romans 1-3
 • Romans 4-7
 • Romans 8-10
 • Romans 11-13
 • Romans 14-16 1
 • Corinthians 1-4 1
 • Corinthians 5-8 1
 • Corinthians 9-11 1
 • Corinthians 12-14
Week 49 Week 50 Week 51 Week 52
 • 1 Corinthians 15-16
 • 2 Corinthians 1-4
 • 2 Corinthians 5-9
 • 2 Corinthians 10-13
 • Galatians 1-3
 • Galatians 4-6
 • Ephesians 1-3
 • Ephesians 4-6
 • Philippians
 • Colossians
 • 1 Thessalonians
 • 2 Thessalonians
 • 1 Timothy
 • 2 Timothy
 • Titus-Philemon
 • Hebrews 1-6
 • Hebrews 7-10
 • Hebrews 11-13
 • James
 • 1 Peter
 • 2 Peter
  • 1 John
  • 2 John; 3 John - Jude
  • Revelation 1-3
  • Revelation 4-8
  • Revelation 9-15
  • Revelation 16-19
  • Revelation 20-22

  Read Through the Bible